Overlijden en Kerkelijke uitvaart

Er is geen begrijpen
en aanvaarden is moeilijk.
Er zijn geen woorden
en voelen doet pijn.

Er is alleen het weten
dat zijn (haar) naam in de palm
van Gods hand geschreven staat.

(Guido Gezelle)

Bij het overlijden van een dierbare en u wenst voor haar of hem een kerkelijke uitvaart, belt u zo snel mogelijk naar het nummer 0493/13.80.27 waar u verder terecht kunt voor alle nodige informatie.

In onze pastorale zone gebeurt iedere kerkelijke uitvaartviering met een gebedsdienst. Voor de parochie Malderen kan dit op dinsdag, donderdag of zaterdag telkens om 10 uur of 11u30.

Naast deze gelovige afscheidsviering is er ook maandelijks een gedachtenisviering. In deze weekendviering met eucharistie gedenken wij in het bijzonder alle overledenen die ons in de
voorbije weken zijn ontvallen. Voor de data kan je terecht bij het nummer 0493/13.80.27

Wens je ziekenzalving te ontvangen dan kan je bellen naar het nummer 0475/69.30.33

In de schoot van Welzijnszorg is in onze parochie een werkgroep Rouwzorg werkzaam. Naast rouwbezoek bezorgt deze werkgroep na 1 jaar na het overlijden van een dierbare het kruisje met de naam aan de familie. De verantwoordelijke is Bea Van De Broeck - 052/30.12.65