Huwelijk

Zij aan zij
een man - een vrouw
een nieuw begin van leven.
"Ik" wordt "wij"
in liefde, trouw
in aan elkaar gegeven
in overvloed
aan liefde

HET GA JE GOED!

Wie in onze parochie wenst te trouwen voor de Kerk, moet minstens 6 maand vooraf contact opnemen met de parochieploeg (parochieploegmalderen@gmail.com). 

Bij hen kunnen jullie ook terecht wanneer jullie informatie wensen over de pastoor die zal voorgaan in jullie viering, over voorbereidingsweekends of -dagen, enz.
Zij kunnen jullie ook verder helpen met materiaal wanneer jullie aan deze viering een persoonlijk tintje wensen te geven.