In de kijker

14-09-2020

Start werkjaar Kerk malderen - 20 september om 10u

01-09-2020

Update coronamaatregelen

08-06-2020

Heropstart na lockdown op  zondag 14 juni

Meer info in de brief heropstart na coronalockdown.pdf hieronder 

12-04-2020

Zalig Pasen !

05-04-2020

Goede week - ieder apart verbonden

12-03-2020

BELANGRIJKE MEDEDELING:

17-02-2020

Vasten:
aswoensdag 26 februari 19u en zangavond 13 maart (GEANNULEERD)

12-01-2020

Vormsel Febe, Lena en Sam - zondag 16 februari om 10 uur

12-01-2020

Lichtmis zondag 2 februari om 10 uur 

20-12-2019

Vieringen Kerstmis 2019

04-12-2019

Zondag 15 december, gezinsviering

26-11-2019

Zondag 1 december, start van de Advent 2019

19-11-2019

Christus Koning 24 november

14-10-2019

Vieringen Allerheiligen

14-10-2019

Vrijdag 25 oktober eerste catecheseactiviteit &
zondag 27 oktober gezinsviering

14-10-2019

Zondag 20 oktober ziekenzalving

23-09-2019

Startavond ouders dinsdag 8 oktober vanaf 19u30

23-09-2019

Parochiefolder 2019 - 2020

De nieuwe parochiefolder is beschikbaar. Je vindt hem weldra in je brievenbus, maar kan hem ook hieronder downloaden en terugvinden.

23-09-2019

Catechesefolder 2019 - 2020

Hieronder kan u de catechesefolder van dit werkjaar downloaden en terugvinden. 

06-09-2019

Startviering zondag 15 september 2019 om 10u

02-06-2019

Uitslag tombola Parochiefeesten 2019

01-05-2019

Pinksteren

01-05-2019

tentoonstelling van de processie in Steenhuffel

24-04-2019

Paaswens 2019

27-03-2019

Goede week 14 - 21 april 2019

10-02-2019

Catechese zondag 24 februari om 10u

04-02-2019

Ontmoetingsavond in de kerk - vrijdag 22 februari

Heel veel mensen, jong of oud, zijn betrokken of zetten zich in. Dank zij vele warme mensen die een mozaïek van verbondenheid vormen, dankzij de vele vrijwilligers, is onze gemeenschap wat zij is. Iets om diep dankbaar om te zijn.

Vele verenigingen, organisaties en werkgroepen vormen de structuur en het kader waarbinnen onze gemeenschap zich kan ontplooien. 

Dat alles willen wij vieren met een ontmoetingsavond op vrijdag 22 februari om 20 uur in de kerk. Het is meteen ook een goede gelegenheid en kans om elkaar en elkaars werking beter te leren kennen. Om alles praktisch wat te kunnen regelen vragen we wel om in te schrijven vóór 15 februari bij iemand van de parochieploeg.  


17-01-2019

Lichtmis zondag 3 februari om 10 uur

07-01-2019

Catechese vrijdag 11 en zondag 13 januari

18-12-2018

Kerstmis 2018

18-12-2018

Verzoeningsviering

26-11-2018

Uitnodiging voor de adventsvieringen

26-11-2018

Zondag 12 mei 2019: zendingsviering 12 jarigen (inschrijvingen: zie info hieronder)

Op zondag 12 mei om 10 u vieren we in onze parochie de zendingsviering voor onze 12-jarigen. Op hun 'levenstocht' zijn zij aangekomen aan een volgend kruispunt. De laatste stappen van de lagere school- en kindertijd zijn bijna gezet. Stilaan slaan zij een eigen persoonlijke weg in. Met het evangelisch kompas in de hand willen we dit bijzonder moment gelovig vieren. Met een voorbereidende activiteit wordt deze viering samen met de jongeren voorbereid. In de beide lagere scholen in Malderen kregen de 12- jarigen reeds een uitnodiging met de mogelijkheid om zich in te schrijven. Wie echter als 12- jarige niet hier naar school gaat maar toch wenst mee te doen geeft een seintje aan Chris Sarens en dit vòòr 15 december. Welkom!

13-11-2018

Zondag 25 november: KWB-Café in het Gildenhuis

13-11-2018

Vrijdag 23 november: namiddagactiviteit Gezinsbond Malderen in Gildentuin

15-10-2018

Christus Koning zondag 25 november

15-10-2018

Bijzondere catechese-activiteit zondag 4 november

15-10-2018

vieringen van Allerheiligen

26-09-2018

Gemeenschappelijke ziekenzalving zondag 14 oktober

26-09-2018

startavond Eerste Communie donderdag 4 oktober

04-09-2018

startviering zondag 16 september om 10 uur

Op zondag 16 september starten we met onze parochie officieel het nieuwe werkjaar. We hopen dat weer heel velen komen meevieren en verbondenheid mogen voelen.
We hebben elkaar nodig!
Ieder, beweging of individu, kan volgens zijn mogelijkheden en met zijn eigen accenten meebouwen aan een hartelijke en warme parochiegemeenschap. We hopen dat er het komende werkjaar dankzij jullie weer heel wat leven bruist. We wensen iedereen het komende werkjaar goede moed en heel veel deugddoende ervaringen.

Voor ieder van ons, voor ons gezin, onze buurt, onze klas, onze school, onze beweging hopen we op een grote portie energie en enthousiasme zodat we nog sterker kunnen laten zien waarvoor gelovigen staan. 

Parochieploeg en werkgroep liturgie

30-06-2018

Dank voor uw meevieren op de Parochiefeesten 2018!

04-06-2018

Parochiefeesten op zaterdag 23 en zondag 24 juni 2018!

14-05-2018

Gezinsactiviteit op zondag 27 mei 2018!

29-04-2018

Deze 18 kinderen gingen op zondag 29 april voor de eerste keer mee te communie. We wensen hen en hun ouders van harte proficiat!

16-04-2018

"Christen zijn, wat is dat nu eigenlijk?"


Onze samenleving is vandaag radicaal pluraal.
De culturele en levensbeschouwelijke diversiteit is een feit.

Dat was niet altijd zo.

Er was een tijd dat het christendom en in het bijzonder de katholieke kerk de dominante factor was onze samenleving. Die tijd is voorbij.
Het 'rijke roomse leven' is dat al veel langer.
Voor de meeste mensen in deze 21ste eeuw is de katholieke traditie niet langer de inspiratiebron voor het denken en handelen. (Het is trouwens zeer de vraag of dit in onze contreien ooit het geval is geweest.)

Sommigen denken met heimwee terug aan die vervlogen tijden.
Anderen hebben de herinneringen gewist.
Nog anderen koesteren wat waardevol was en proberen het een plaats en vorm te geven in het leven van vandaag.
Jongeren hebben er amper weet van.

Christen zijn is vandaag niet vanzelfsprekend.
Godsdienst wordt verdrongen uit de publieke ruimte.
"Geloven is iets voor de privésfeer", zo hoor je vaak.
En ook: "Komen al die godsdiensten niet op hetzelfde neer? Gaat het niet over dezelfde God, die die ene Jahweh noemt, of Allah en een ander Boeddha?"

Geregeld klinkt ook: "Ik noem mijzelf geen christen, maar ik geloof in de waarden van het christendom."
Wat zijn die christelijke waarden dan?
En zijn die verschillend van de waarden van bijvoorbeeld het humanisme?
Hoe zit het nu eigenlijk met die godsdienst van ons? Wie of wat is een christen? Wie of wat is de God van de christenen?
En wat kan christen zijn betekenen in de 21ste eeuw?

Het is goed om nu en dan stil te staan bij die vragen.
Want ook en vooral vandaag willen wij als christengemeenschap aanwezig zijn in de wereld, in woord en daad.
Ook en vooral vandaag willen wij onze stem laten klinken, midden in de pluraliteit, in de eerste plaats door onze manier van leven.

Marc Peersman zet ons op weg.
Hij is educatief medewerker CCV in het bisdom Gent en docent ethiek en zingeving aan hogeschool Odisee.
In zijn eigen, gedreven stijl reikt hij ons aanzetten tot antwoord aan. Daarna is er ruimte voor uitwisseling.

Hartelijk welkom!

15-04-2018

Start viaVIA - voorbereiding op het Vormsel

In een tijd waar het aanbod voor jongeren zeer groot is, durven wij toch ook onze viaVIA stem laten klinken.
ViaVIA wil met jongeren die dit jaar 15 worden meegaan in hun zoektocht en groeien naar gelukkige mensen.
Graag willen we met hem of haar op weg gaan naar zijn of haar vormsel.

Op zaterdag 5 mei van 19.00 u. tot 20.00 uur voor hen een eerste bijeenkomst in de pastorie te Malderen. We geven daar een woordje uitleg over opzet en werking van het viaVIA project en de voorbereiding naar het Vormsel.

We zijn er ons van bewust dat dit project lang niet zo spectaculair is en wellicht wat tegen de stroom in gaat van deze tijd.

Toch lijkt het ons alvast boeiend om samen met hen die weg te gaan.
Wie graag nog meer info wenst kan altijd contact opnemen met Aelbrecht Inge (0474/40.71.57 of viavialonderzeel@gmail.com)

01-04-2018

Zalig Pasen

12-03-2018

vieringen in de Goede Week

12-03-2018

uitnodiging catechese

01-03-2018

Infomoment Broederlijk Delen op zondag 11 maart 2018

05-02-2018

Gezinsviering op zondag 18 februari 2018

05-02-2018

Viering aswoensdag

12-01-2018

Gezinsviering Lichtmis op zondag 28 januari 2018

Alle kinderen met hun ouders zijn van harte welkom in de gezinsviering van zondag 28 januari. Zeker de ouders die in het afgelopen jaar hun kindje lieten dopen. Alle kinderen mogen hun doopkaars meebrengen!


20-12-2017

Vieringen van Kerstmis

29-11-2017

Advent in onze parochie

29-11-2017

Zondag 10 december bijzondere catechese-activiteit

09-11-2017

Prachtige stand te bezichtigen op zondag 24 december

26-10-2017

Uitnodiging parochiegesprek 9 november

24-10-2017

vieringen Allerheiligen

13-10-2017

Catechese vrijdag 20 oktober
en gezinsviering zondag 22 oktober

09-10-2017

Ziekenzalving 15 oktober om 10 uur

05-10-2017

Nieuwe catechesefolder

Hieronder kan u de nieuwe catechesefolder van het werkjaar 2017-2018 downloaden

05-10-2017

Nieuwe parochiefolder

De nieuwe parochiefolder is nu beschikbaar. Je vindt hem weldra in je brievenbus, maar kan hem hieronder reeds downloaden

18-09-2017

Startavond eerste communie - 5 oktober 2017

14-09-2017

Bekijk hier ons nieuwe jaarthema!

07-09-2017

Startviering werkjaar 2017-2018

22-08-2017

Nieuwe foto's zijn beschikbaar in de "Fotogalerij"

27-07-2017

Data van het nieuwe werkjaar

27-06-2017

Dank vanwege parochiefeesten 2017

27-06-2017

Uitslag tombola parochiefeesten 2017

u kan de uitslag van de tombola terugvinden via de link 'Parochiefeesten'

16-06-2017

Voorbereiding parochiefeesten 2017

'Vele handen maken licht werk'
De tent staat er sinds dinsdag. Welkom op onze parochiefeesten.

16-06-2017

Programma Parochiefeesten 2017

13-04-2017

Familiedag 7 mei 2017

13-04-2017

Catechese

13-04-2017

uitnodiging parochieploeg

13-04-2017

viaVIA eerste bijeenkomst zaterdag 6 mei 2017

31-03-2017

Doopvieringen 2017-2018

27-03-2017

Goede week 2017

12-03-2017

Broederlijk Delen

18-02-2017

Aswoensdagviering om 19u


Volgende week begint de vasten. Voor de christen is dit een intense periode van bezinning en verdieping. Deze periode heeft de bedoeling dat we in alles wat we doen, tot de essentie trachten door te dringen. We worden uitgedaagd om onze relaties opnieuw te ijken: de relatie met onszelf, met de ander en met God.

05-02-2017

Vormselviering 19 februari 2017

05-02-2017

Babbelcafé FEMMA

05-02-2017

KVLV Dorpscafé

21-01-2017

Inschrijvingen zendingsviering 12-jarigen

Op zondag 21 mei om 13.30 u vieren we in onze parochie de zendingsviering voor onze 12-jarigen. Op hun 'levenstocht' zijn zij aangekomen aan een volgend kruispunt. De laatste stappen van de lagere school- en kindertijd zijn bijna gezet. Stilaan slaan zij een eigen persoonlijke weg in. Met het evangelisch kompas in de hand willen we dit bijzonder moment gelovig vieren. Met een voorbereidende activiteit wordt deze viering samen met de jongeren voorbereid. In de beide lagere scholen in Malderen kregen de 12- jarigen reeds een uitnodiging met de mogelijkheid om zich in te schrijven. Wie echter als 12- jarige niet hier naar school gaat maar toch wenst mee te doen geeft een seintje aan Chantal Van den Broeck (Lippelostraat 67 - 052/33.49.98) en dit vòòr 15 februari. Welkom!

21-01-2017

Lichtmis - gezinsviering met kinderzegen zondag 5 februari

Alle kinderen met hun ouders zijn van harte welkom in de gezinsviering van zondag 5 februari. Zeker de ouders die in het afgelopen jaar hun kindje lieten dopen. Alle kinderen mogen hun doopkaars meebrengen!

12-01-2017

Het vernieuwde Onze Vader

19-12-2016

Driekoningencafé zondag 8 januari 2017

13-12-2016

Middernachtmis op Kerstavond

In Malderen is er nog een middernachtmis op Kerstavond. Welkom in de viering van die stille, heilige nacht...

06-12-2016

Permantie


Permanentie op:

Maandag en Woensdag van 9 tot 11 uur in de Pastorie
Donderdag van 18 tot 19 uur in de kerk.
Telefoon: 052 / 69 10 10


01-12-2016

Catechese en gezinsviering 11 december

10-11-2016

Jaarthema

05-11-2016

Data doop in Malderen werkjaar 2016-2017:


Zondag 23 oktober 2016
Zondag 11 december 2016
Zondag 12 februari 2017
Zondag 2 april 2017
Zondag 11 juni 2017
Zondag 16 juli 2017


05-11-2016

Data gedachtenisvieringen in Malderen:

Zondag 6 november 2016
Zondag 18 december 2016
Zondag 22 januari 2017
Zondag 5 maart 2017
Zondag 30 april 2017
Donderdag 25 mei 2017
Zondag 9 juli 2017
Zondag 27 augustus 2017


05-10-2016

Catechesefolder

Hieronder kan u de catechesefolder van dit werkjaar downloaden en terugvinden.
22-09-2016

Nieuwe parochiefolder

De nieuwe parochiefolder is beschikbaar. Je vindt hem weldra in je brievenbus, maar kan hem ook hieronder downloaden en terugvinden