Doopsel

Dag kind,
uit levend water
weer geboren.
Hoor je
in't fluisteren van de wind
zie je
in 't prille ochtendgloren
"HEM"
die elk mensenkind bemint.

Ouders ervaren en duiden de geboorte van hun kind als een geschenk van God.
Zij wensen een opname in de gelovige gemeenschap.
Zelf proberen zij een wegwijzer en lichtbaken te zijn voor de gelovige groei van hun kind.

Bij het begin van ieder werkjaar worden alle data vastgelegd van de mogelijke doopselvieringen in onze parochiekerk. Deze zijn allen gekozen op zondagnamiddag om 13u30 (of 15u bij een te groot aantal kandidaat dopelingen).
De viering gebeurt samen met de andere ouders die ook voor deze datum kozen.

Wanneer u wenst dat uw kindje in onze parochiegemeenschap wordt gedoopt, neemt u contact op met de verantwoordelijke: Ingrid Cooremans.
Bij haar kan je terecht voor verdere informatie en afspraken omtrent het moment van het doopsel en de viering zelf.

Ingrid Cooremans - L.V.Hoeymissenstraat 46 - 052/34.23.57