Geschiedenis

GESCHIEDENIS VAN ONZE KERK EN INTERIEUR

Bron: Interproject Londerzeel - Vroeger NSA
Bron: Interproject Londerzeel - Vroeger NSA
De Geschiedenis

De Sint-Amanduskerk werd ingewijd in 1463. Deze kerk stond onder het patronaat van de abdij van Affligem. De bevolking van het Oost-Vlaamse Opdorp was tot 1734 van de parochie Malderen afhankelijk. Het koor van de kerk staat enigszins scheef ten opzichte van het schip, dat werd herbouwd in 1786, wat overeenkomt met de huidige situatie. In de kerk bevindt zich het graf van Jan van Marselaer, heer van Opdorp uit 1477. De kerk heeft een Gotisch - Classicistische bouwstijl en is geklasseerd.

Sint Amandus Bron: Onbekend
Sint Amandus Bron: Onbekend
Patroonheilige Sint-Amandus

Amandus feestdag is op 6 februari. Hij wordt vaak afgebeeld met een draak, die de heidense rituelen voorstelt die hij bestreed. De draak of slang ligt aan zijn voeten en bijt soms in zijn staf.

Amandus is de patroon van de bierbrouwers, wijnhandelaars, herbergiers, apothekers (de slang komt daarvan) en kruideniers. Hij is ook de patroon tegen oogziekten , reumatiek, verlammingen en veeziekten. Hij is een van de 21 heilige bisschopen van Maastricht. Hij werd omstreeks het einde van de 6de eeuw nabij Nantes-Frankrijk geboren. Toen hij 25 was, werd hij monnik in Tours. Later ging hij een tiental jaar als kluizenaar leven in Bourges. Dat kluizenaarsleven gebeurde als ingemetselde nabij de latere kathedraal. Toen hij zich liet bevrijden trok hij op bedevaart naar Rome waar hij omstreeks 639 tot bisschop werd gewijd.

De Preekstoel Bron: P.Eeckhoudt
De Preekstoel Bron: P.Eeckhoudt

Als bisschop werd hij een missionaris in het toen nog wel wat heidense Vlaanderen waarbij hij vele kloosters stichtte. Bij tal van kerken in Vlaanderen werd hij zo later tot patroonheilige gekozen.

Wordt in de volksmond ook wel de apostel van Vlaanderen genoemd. Hij stierf rond 675 te Elnon waar hij ook begraven ligt. Dit stadje werd later naar hem genoemd : Saint - Amand - Les - Eaux.

Meubilair

Er zijn biechtstoelen uit 1740 en een preekstoel in Lodewijk XV stijl, deze is versierd met afbeeldingen van Sint-Amandus en Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans. Het orgel komt van de gekende orgelbouwers familie van Peteghem, maar moest door anderen worden verbouwd en gerestaureerd.

Deze geklasseerde kerk heeft als patroonheilige de heilige Amandus, de apostel van Vlaanderen en bisschop van Tongeren.

Rond de 10-11de eeuw zou op dezelfde plek reeds een kerk in hout zijn opgericht. In de middeleeuwen stond er ook zeker een kapel. De huidige kerk werd ingewijd in 1463 door Godfried, bisschop van Diana. De driebeukige kerk met een laatgotisch koor uit de 15de eeuw werd op het einde van de 18de eeuw aangepast in classicistische stijl. De kerktoren is 45 m hoog.

Het koor werd gebouwd door de familie van Marselaer. Het schip van de kerk en de sacristie dateren uit 1786 en zo bestaan deze nu nog.

Interieur

Boven het hoogaltaar hangt een schilderij dat de voetwassing voorstelt, geschilderd in 1753 door J. van den Kerckhoven. In de kerk bevinden zich ook verschillende grafstenen. In het koor ligt zo onder meer een blauwe steen met volgend opschrift: "Hier legt begraven Jan van Marselaer, heer van Opdorp [...]"

Het orgel van de kerk werd in 1774 aangekocht bij Frans Van Peteghem en werd later, in 1874, door François Loret omgebouwd. Dit orgel is ook beschermd als monument en werd recent gerestaureerd. Het koorgestoelte en de eiken biechtstoelen dateren eveneens uit de 18de eeuw. Deze laatste tonen de beelden van Johannes de Doper en koning David, de apostel Petrus en Maria Magdalena, met in de medaillons Mozes en David. De biechtstoel in Lodewijk XV-stijl is versierd met afbeeldingen van Sint-Amandus en Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans.

[Bron: "Malderen" - Marcel Van Doren - info vanop www.londerzeel.be/sint-amanduskerk

Geschiedenis