Centraal contactpunt

Parochie Malderen
1840 Malderen

In onze parochie kan je tijdens het Parochie Punt terecht voor een bemoedigende babbel, het uitspreken van een nood, een vraag, een misintentie...

Het logo van het Parochie Punt vertelt al veel over de bedoeling. 

De twee tekstballonnen verwijzen naar het gesprek, de ontmoeting, de empathie met ieder die aanklopt (belt). Wie verder kijkt, ziet in de tekstballonnen de letter P verschijnen. Wij kunnen als parochie hopelijk net dat ietsje meer betekenen voor de mens die op ons een beroep doet: hoop, mee-leven en mee-dragen van zorgen en vreugde, een vraag naar gebed, ... We maken er een punt van dat deze mens doorheen het gesprek, die (korte) ontmoeting een evangelische zorg en bekommernis mag ervaren.

Rood staat voor warmte en betrokkenheid. Als parochie blijven wij niet onverschillig voor wat de ander ons toevertrouwt. We gaan met hem een stukje mee op weg.

Blauw staat voor geloof en vertrouwen. De mens die terugkeert naar huis vat weer wat moed, vond troost en hoop.

Een logo zegt natuurlijk niet alles.
Het is vooral onze wens dat mensen de weg vinden naar dat Parochie Punt; dat de drempel zo laag mogelijk is en iedereen zich aangesproken voelt. Welkom dus!

Iedere maandag en woensdag tussen 9 en 11 uur op de pastorie
Iedere donderdag tussen 18 en 19 uur in de kerk.